Deze vraag heeft u zichzelf beslist al eens gesteld. Natuurlijk, het is belangrijk om te investeren in medewerkers om het maximaal haalbare uit hen te halen. Coaching, het volgen van een cursus of een deelname aan een meerdaagse training zijn vaak gekozen middelen om deze ontwikkeling te laten plaatsvinden. Maar wat is daar nou precies het effect van?

De 4YourTalent monitor geeft u precies dat inzicht op individueel-, team- en zelfs organisatie niveau! Op een slimme en eenvoudige manier worden de ontwikkelingen van vaardigheden, competenties, kennis en motivatie in kaart gebracht. Daarmee is precies te zien wat er goed gaat, maar ook wat er nog verder ontwikkeld dient te worden. Hierdoor kan er effectief invulling worden gegeven aan de opvolging van de coaching, cursus of training. En daarmee wordt de ontwikkeling zodanig geborgd dat het zelfs mogelijk is om sturing te geven aan het resultaat… dat is toch precies wat u wilt? U wilt toch maximaal rendement halen uit uw investering in ontwikkeling?

Graag laten wij u zien hoe de 4YourTalent monitor, een uniek web-based talent support systeem, u daarbij helpt. Klikt u daarvoor op de situatie die voor u van toepassing is: