Coachability

Ontwikkeling komt pas tot stand wanneer de coache ook daadwerkelijk investeert in zijn/haar ontwikkeling. De meeste mensen geven aan dat ze ontwikkeld willen worden, maar hoe graag willen ze dat echt wanneer blijkt dat ze gedeeltelijk een oud-vertrouwde manier moeten loslaten? Elke verandering, hoe klein ook, kan als heel lastig ervaren worden.

Dat zou ontwikkeling in de breedste zin van het woord in de weg kunnen staan. Het coachability model in de monitor laat op individueel- en team niveau zien hoe zinvol de uitgezette ontwikkelacties zijn. Ook daarmee wordt maximaal rendement gehaald uit de acties die worden ingezet of, in sommige gevallen, even worden uitgesteld.