Management info

In een zogenaamd Management Dashboard verzamelt de 4YourTalent monitor alle data die nodig is om sturing te kunnen geven aan het resultaat. In 1 totaalbeeld krijgt u met een soort SWOT analyse inzicht welke acties moeten worden ondernomen om een beter resultaat te krijgen, voor zowel een individuele medewerker als voor een heel team. De acties zullen gericht zijn op een zo snel mogelijk rendement, dat bespaart u tijd en geld! Deze management info is er niet alleen voor u als manager, maar juist ook voor de medewerker zelf. Zij leren hiermee hun “eigen organisatie” te managen, waardoor zij zelf tijdig kunnen ingrijpen en kunnen sturen naar een beter resultaat. Daarmee krijgt u als manager meer de tijd om uw medewerkers te begeleiden in hun taak om hen nog beter te laten worden in wat ze doen… wat denkt u dat dát gaat opleveren!