De 4YourTalent monitor heeft een enorm scala aan tools om de ontwikkeling op diverse niveau’s zodanig in kaart te brengen dat het maximaal haalbare uit elk individu, team of zelfs organisatie te halen is. Het bijzondere aan deze tools is dat deze 100% door u zelf aan te passen zijn, zodat ze altijd passen in uw omgeving en bij de te ontwikkelen taken. Uiteraard kunnen wij u helpen met de inrichting ervan.

Hieronder een greep uit de vele mogelijkheden:

Volledig overzicht

Op de homepagina van de monitor krijgt de gebruiker een totaal overzicht van zijn of haar vaardigheden, competenties, kennis, motivatie en – indien van toepassing – het resultaat. Een score (op een zelf in te stellen schaal) toont aan of de gebruiker op, boven of onder de norm zit. Lees meer.

Volledig overzicht

Assessments

De juiste medewerker op de juiste plek. Dat is de ideaalsituatie, want het leidt tot medewerkers die zich als een vis in het water voelen en het geeft het beste bedrijfsresultaat voor u. Dit bereikt u door het ontwikkelen van de al aanwezige medewerkers of door selectie van nieuwe medewerkers. Essentieel is een gedegen in de competenties, de drijfveren en het lerend vermogen van de (potentiele) medewerker. Lees meer.

E-learning modules

Voor de ontwikkeling van de nodige kennis kan een E-learning module in de 4YourTalent monitor natuurlijk niet uitblijven. Uiteraard kunt u dure E-learning mogelijkheden extern inkopen en koppelen aan de monitor, maar u kunt ze ook heel eenvoudig zelf in het systeem bouwen. U kunt het helemaal naar eigen inzicht opzetten, hoe vaak en wanneer u maar wilt. Bovendien bespaart het u de nodige investeringen. Lees meer.

Kennisgames en -tests

Om opvolging te kunnen geven aan de met E-learning opgedane kennis, is er de kennisgame. Op ludieke doch didactische wijze dagen gebruikers van de monitor elkaar uit met heuse kennis battles die het systeem verwerkt in bijvoorbeeld een maand- of kwartaal incentive. Op deze manier zal het kennisniveau zelfs verder groeien. Om inzichtelijk te krijgen op welk kennisgebied eventueel de groei achterblijft is het met de 4YourTalent monitor mogelijk om een eigen kennistest te bouwen. Lees meer.

Persoonlijk Ontwikkeling Plan

Natuurlijk wilt u een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers, de 4YourTalent monitor helpt u daar bij. De monitor heeft een eigen P.O.P. omgeving, waarbij het persoonlijke carrière doel en de weg er naar toe wordt bepaald en vastgelegd. Vervolgens zullen bij alle ontwikkelacties die het systeem monitort een koppeling worden gemaakt met deze P.O.P. omgeving. Lees meer.

Management info

In een zogenaamd Management Dashboard verzamelt de 4YourTalent monitor alle data die nodig is om sturing te kunnen geven aan het resultaat. In 1 totaalbeeld krijgt u met een soort SWOT analyse inzicht welke acties moeten worden ondernomen om een beter resultaat te krijgen. Lees meer.

Verkoopplan

Voor uw commerciële medewerkers is er een speciale sales omgeving waarbij een koppeling gemaakt kan worden met uw CRM systeem. Indien u geen CRM gebruikt biedt de 4YourTalent monitor de mogelijkheid om belangrijke verkoop data te verzamelen. Met deze data worden door u zelf in te stellen KPI’s duidelijk in beeld gebracht waarmee uw medewerkers kunnen bepalen welke concrete verkoopacties moeten worden uitgezet. Lees meer.

Coachability

Ontwikkeling komt pas tot stand wanneer de coache ook daadwerkelijk investeert in zijn/haar ontwikkeling. De meeste mensen geven aan dat ze ontwikkeld willen worden, maar hoe graag willen ze dat echt wanneer blijkt dat ze gedeeltelijk een oud-vertrouwde manier moeten loslaten? Elke verandering, hoe klein ook, kan als heel lastig ervaren worden. Lees meer.

Ontwikkelacties

De 4YourTalent monitor houdt precies bij welke ontwikkelacties (coachingmomenten, E-learning modules, assessments, kennistests, enz.) er in het verleden zijn ondernomen. Daarmee kan worden terug gekeken naar het effect van deze acties. De toekomstige ontwikkelacties worden direct via een Outlook-koppeling in de agenda van de gebruiker geplaatst als een soort meeting request. Lees meer.

Coaching formulieren

Om de vaardigheden structureel te kunnen ontwikkelen heeft 4YourTalent coaching formulieren ontwikkeld die 100% flexibel in te zetten zijn. Dat betekent dat u een bepaalde stappenstructuur kunt gebruiken die binnen uw organisatie al bekend is. U kunt daarbij zoveel processen invoeren als dat u wilt of nodig acht. Lees meer.

Nieuws en incentives

Succes, in welke vorm ook, moet gedeeld worden. Het nieuwskader op de homepagina is het nieuwsplatvorm waarbij het mogelijk is iemands succes of buitengewone prestaties met andere gebruikers binnen uw organisatie te delen. Daarmee geeft u desbetreffende collega de erkenning die hij of zij verdiend. Ook kunnen corporate nieuwsberichten die via LinkedIn, Twitter, Facebook of andere sociale media worden gedeeld gelinked worden aan de monitor. Lees meer.