Uw medewerkers worden echt succesvol als hun persoonlijkheid aansluit bij de competenties die ze nodig hebben voor hun functie. Dan wordt energie omgezet in optimale prestaties en ontwikkeling. De Reflector Big Five Personality koppelt de persoonlijkheid van een medewerker aan de specifieke competenties die hij voor een functie nodig heeft. Zo ziet u of u de juiste persoon voor de functie hebt. De juiste medewerker op de juiste plek draagt bij aan het succes van uw organisatie.

Voordelen van Reflector Big Five Personality

✓ Inzicht in het doorgroeipotentieel van jouw medewerkers.

✓ Genuanceerd en volledig beeld van de gewenste persoonlijkheid in een bepaalde functie door koppeling van deze gegevens.

✓ Betrouwbaar en rechtvaardig inzicht door het adaptieve, cultuurarme karakter van de test.

✓ Een goed gevalideerde meting van de internationaal bekende en onderzochte ‘Big Five’-persoonlijkheidsfactoren vanuit het perspectief van de werkomgeving.

✓ Volledig overzicht van de scores op deze ‘Big Five’-persoonlijkheidskenmerken en de 24 onderliggende facetten.

✓ Complete (afgeschermde) weergave van de resultaten binnen de 4YourTalent monitor.

✓ Online test in samenwerking met PiCompany (100% dochter van GITP)

✓ Feedback en advies gesprek door onafhankelijke en gediplomeerde psychologen van Eduquest.

Selectie, groeipotentieel en krachtig functionerende teams

Wat betekenen de persoonlijkheidskenmerken van een medewerker voor zijn gedrag op de werkvloer? En hoe draagt de persoonlijkheid van iemand bij aan het functioneren van het team? Met de Reflector Big Five Personality:

  • weet je zeker dat de persoonlijkheidskenmerken van een medewerker passen bij de competenties die nodig zijn voor de functie.
  • krijg je inzicht in zijn doorgroeipotentieel
  • kun je teams samenstellen waarin medewerkers gebruikmaken van elkaars kracht.

De Reflector Big Five Personality  is een belangrijk middel bij een selectieprocedure én om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelmogelijkheden van uw medewerkers.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Online assessment met de 4YourTalent monitor

De Reflector Big Five Personality is een moderne online persoonlijkheidsvragenlijst die persoonlijkheidskenmerken en ontwikkelbaarheid van competenties in kaart brengt. De test meet de belangrijkste vijf persoonlijkheidskenmerken en 24 onderliggende aspecten.

Het functieprofiel van uw medewerker is gekoppeld aan een aantal competenties. Je kunt daar zelf nog competenties aan toevoegen. Met de inzichten uit de Reflector Big Five Personality maak je samen met de medewerker goed onderbouwde keuzes voor zijn persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

 

Persoonlijkheidsrapportage en competentierapport

Na de testafname ontvang je binnen enkele minuten een compacte rapportage met sprekende grafieken die je gemakkelijk kunt interpreteren. Deze bestaat uit twee delen.

De persoonlijkheidsrapportage

De persoonlijkheidsrapportage geeft een overzicht van de scores op de vijf belangrijkste persoonlijkheidsfactoren in werksituaties:

  • (in)stabiliteit – de emotionele reactie op tegenslag
  • extraversie – actief contact met anderen onderhouden
  • openstaan – openstaan voor nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën
  • aanpassen – het belang van anderen boven het eigenbelang stellen
  • consciëntieusheid – georganiseerd en doelgericht gedrag

Het competentierapport

In het competentierapport krijg je advies over de mate waarin de medewerker de geselecteerde competenties gemakkelijk kan ontwikkelen of niet.

Feedback en advies gesprek borgt kwaliteit

Er is altijd een terugkoppelgesprek met de kandidaat over de interpretatie en terugkoppeling van de resultaten van Reflector Big Five Personality. Dit is een vereiste om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden schakelen wij voor het verzorgen van deze gesprekken de onafhankelijke en gediplomeerde psychologen van Eduquest in. De kosten (€ 100,-) voor een terugkoppelgesprek worden door 4 Your Talent separaat doorberekend. Het is ook mogelijk om eigen medewerker(s) te laten certificeren voor terugkoppelgesprekken door PiCompany.

Assessment informatie aanvragen