Het verkregen inzicht tijdens een training helpen wij omzetten naar werkelijke gedragsverandering in de praktijk

Veel bedrijven investeren in de ontwikkeling van hun commerciële medewerkers. Directie en management maken budget vrij om training in te kunnen kopen. Vaak doen ze dit met de verwachting, of liever gezegd in de hoop op meer omzet of betere marges door een betere verkoop kwaliteit. Ook al is er een aantal jaren geleden geïnvesteerd in een zelfde soort training, weliswaar door een ander trainingsbureau. Successen bleven toen uit, deze keer zal het beslist beter gaan…

Misschien komt dit ook in jouw organisatie bekend voor, om de zoveel jaar een geld-injectie in ontwikkeling, zonder noemenswaardige verandering in gedrag en/of resultaat. Hoe komt dat toch? En hoe krijg je dan wel het gewenste rendement?

De weg naar de ontwikkeling op het gewenste niveau kent 4 stappen zoals je kunt zien in bovenstaand model. Ontwikkeling start bij het Draagvlak en eindigt via Training en Opvolging bij Vastlegging. Ontwikkeling is echter een “on going process”, het stopt nooit. Tenminste, als je telkens morgen beter wilt zijn dan dat je gisteren was.

Om deze reden is het model in een cirkel gegoten, wanneer je hongerig blijft naar ontwikkeling ga je na stap 4 gewoon weer verder met de eerste stap gericht op zoek naar de door-ontwikkeling en blijf je groeien. Laten we de stappen in onderstaande tabbladen eens nader onderzoeken:

4YourTalent helpt jouw organisatie bij het top-down én bottom-up creëren van de intrinsieke motivatie om commerciële ontwikkeling niet alleen te zien als investering in geld, maar vooral ook in tijd en aandacht. Dit geldt zowel voor de directie-, management- als de uitvoerende verkoop laag in de organisatie.

Met deze benadering vormt zich in alle lagen een ontwikkelplan waar alle betrokkenen de schouders onder kunnen en willen zetten. Dat doen we door samen de gewenste optimale verkoop- en management methodiek te bepalen cq. voor te bereiden alsmede het formuleren van heldere leerdoelen, op zowel korte als langere termijn.

Ontwikkeling komt niet gratis uit de lucht vallen, daar zullen we moeite voor moeten doen met z’n allen. De beloning is echter heel mooi… laten we ervoor gaan!

In de volksmond heet deze stap “training”, maar bij 4YourTalent noemen we het “sparsessies”. Gebruikmakend van elkaars ervaringen uit de praktijk sparren we samen met jouw collega’s over de meest logische structuur en uitvoering van het verkoopproces. Als uitgangspunt wordt hierin het koopproces van jouw klant, uit de branche waarin jouw organisatie actief is, meegenomen.

Deze unieke, leerzame en prettige trainingsvorm creëert inzicht in hoe het koopproces van jouw klant positief te beïnvloeden. Bovendien gaat het ervoor zorgen dat het commerciële traject in de gehele organisatie gaat leven, jullie bouwen immers zelf jullie eigen uniforme “verkooptaal”.

Krijg je al zin om te sparren over het mooiste vak dat er bestaat?

Zonder opvolging heeft de investering in training weinig tot geen zin. Want alleen met het tijdens de training (sparsessies) verkregen inzicht komen we er niet. We moeten nog aan de bak om het inzicht langzaam maar zeker te veranderen in “kunnen” en “doen”. Dat kost tijd en moeite, bovendien kan het lastig zijn om (deels) vertrouwde oude manieren los te laten en de vernieuwde methodiek eigen te maken.

Coaching helpt daarbij, met de feedback van jouw coach, manager of collega wordt je bewust waar het al heel goed gaat en waar nog ruimte zit voor verbetering. 4YourtTalent heeft daarbij oog voor de ontwikkeling van de coachingvaardigheden van jouw manager zodat je op een juiste en prettige manier geholpen wordt om jouw leerdoelen te behalen.

In deze fase ligt de grootste uitdaging in ontwikkeling, vaak doordat je niet zomaar de vernieuwde methodiek eigen hebt gemaakt. Geef het daarom samen met jouw teamgenoten de aandacht, wissel verschillende opvolgingsvormen af en maak het leuk. Dan houd je jouw investering (tijd) een stuk langer vol. Hoe lang ben jij bereid te investeren in jouw ontwikkeling?

Training en opvolging zijn als los zand zonder het vastleggen van de progressie. Daarvoor heeft 4YourTalent in eigen beheer een online tool ontwikkeld waarmee gemeten wordt wat je al goed doet en wat je nog zou kunnen verbeteren. Deze 4YourTalent Monitor kan worden ingezet voor het meten van Vaardigheden, Kennis, Competenties en Motivatie. Jouw verkoopvaardigheden worden inzichtelijk gemaakt met analyses die 100% overeenkomen met de verkoopstructuur zoals die tijdens de training (sparsessies) is ontstaan.

Vastlegging wordt niet alleen door jouw coach, manager of collega’s gedaan. Af en toe zelf een analyse van jouw eigen verkoopgesprek maken helpt jou bij de bewustwording waardoor je steeds meer grip krijgt op het koopproces van de klant. Feitelijk ben je dan jouw eigen coach… hoe coachable ben jij?

Een van de voordelen van het vastleggen van de progressie is dat je precies inzichtelijk krijgt waar nog aan gewerkt kan worden. Dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor jouw teamgenoten. Zolang er groei ambitie is zal er automatisch nieuw draagvlak ontstaan voor de doorontwikkeling. Deze kan weer in de vorm van training plaatsvinden, waarbij je samen met jouw collega’s verdiepingsslagen maakt in het verkoopproces. Of wordt je gecoached op specifieke onderdelen ervan. In ieder geval zal het worden opgevolgd en vastgelegd, waardoor er wéér nieuw draagvlak ontstaat, enz. enz.

Dit proces stopt nooit zolang je de drang hebt om te groeien in jouw vak. Het bestaat niet dat iemand jou kan dwingen om aan dit proces deel te nemen. Het is puur jouw eigen beslissing, anders werkt het niet. Hoe sta jij er in, wil je morgen beter zijn dan dat je gisteren was?