De juiste medewerker op de juiste plek. Dat is de ideaalsituatie, want het leidt tot medewerkers die zich als een vis in het water voelen en het geeft het beste bedrijfsresultaat voor jou. Dit bereik je door het ontwikkelen van de al aanwezige medewerkers of door selectie van nieuwe medewerkers. Essentieel is een gedegen in de competenties, de drijfveren en het lerend vermogen van de (potentiele) medewerker.

Reflector Big Five

Jouw medewerkers worden echt succesvol als hun persoonlijkheid aansluit bij  de competenties die ze nodig hebben voor hun functie. Dan wordt energie omgezet in optimale prestaties en ontwikkeling. De Reflector Big Five Personality koppelt de persoonlijkheid van een medewerker aan de specifieke competenties die hij voor een functie nodig heeft. Zo zie jij of je de juiste persoon voor de functie hebt. De juiste medewerker op de juiste plek draagt bij aan het succes van jouw organisatie.

€ 120 eenmalige kosten

Exclusief kosten voor feedback en adviesgesprek

Reflector Drives

Gemotiveerde medewerkers presteren beter en zijn meer betrokken.

Maar waar krijgen jouw medewerkers energie van in hun werk? Hoe blijven medewerkers en teams betrokken en presteren ze beter? Reflector Drives geeft je snel inzicht in de persoonlijke drijfveren van individuele werknemers en van teams. Zo weet je welke doelen jouw medewerkers nastreven en wat hen motiveert. Dit helpt je bij selectieprocessen en loopbaanontwikkeling.

€ 60 eenmalige kosten

Exclusief kosten voor feedback en adviesgesprek

Connector Ability

Cognitieve capaciteiten zijn de belangrijkste voorspellers van succes. En uiteindelijk wil je natuurlijk beschikken over capabele mensen binnen jouw organisatie. Maar hoe vergelijk je medewerkers of kandidaten met verschillende culturele achtergronden, nationaliteiten en diploma’s? Met de cultuurarme Connector Ability test je daadwerkelijk de cognitieve capaciteiten van (potentiële) medewerkers. Met deze adaptieve capaciteitentest beschik je snel over een betrouwbare uitslag.

€ 70 eenmalige kosten

Exclusief kosten voor feedback en adviesgesprek

Assessments worden afgenomen in samenwerking met;

Klik hier voor meer informatie over PiCompany.

Feedback en adviesgesprekken worden uitgevoerd door;

Klik hier voor meer informatie over Eduquest.