Reflector Drives

Betere prestaties door inzicht in persoonlijke motivatie en doelen

Gemotiveerde medewerkers presteren beter en zijn meer betrokken. Maar waar krijgen uw medewerkers energie van in hun werk? Hoe blijven medewerkers en teams betrokken en presteren ze beter? Reflector Drives geeft u snel inzicht in de persoonlijke drijfveren van individuele werknemers en van teams. Zo weet u welke doelen uw medewerkers nastreven en wat hen motiveert. Dit helpt u bij selectieprocessen en loopbaanontwikkeling.

Voordelen van Reflector Drives

✓ Inzicht in de doelen die medewerkers nastreven en wat zij waardevol vinden in hun werk.

✓ Input voor selectie, ontwikkeling en carrièreplanning.

✓ Volledig toegespitste test op de werksituatie in uw bedrijf.

✓ Adaptieve meetmethode voor een betrouwbaar profiel.

✓ Vragenlijst op basis van het internationaal best onderzochte waardenmodel van Schwartz.

✓ Online test in samenwerking met PiCompany (100% dochter van GITP)

✓ Volledige rapportage beschikbaar binnen de 4YourTalent monitor.

Drijfveren voor  betrokkenheid en loopbaanontwikkeling

Welke sollicitanten hebben een waardenprofiel dat past bij uw organisatie? Hoe kunt u aansluiten bij wat uw medewerkers echt motiveert? Wilt u uw medewerkers vanuit hun kracht laten werken? Reflector Drives zorgt voor inzicht in de individuele drijfveren van mensen. U kunt kandidaten beter selecteren en uw medewerkers en teams gerichter aansturen. Met een match tussen drijfveren en werkinhoud creëert u meer betrokkenheid én betere prestaties. Ook biedt de test input voor verdiepende zelfreflectie bij loopbaankeuzes. De test biedt antwoord op vragen als:

  • Welke functie past echt bij mij?
  • Welke loopbaanstap geeft mij nieuwe energie?
  • In welke samenwerkingsvorm voel ik me thuis?

De drijfveren kunt u afzetten tegen een passende benchmark. Met de uitkomsten achterhaalt u hoe de drijfveren van teamleden bijdragen aan de doelmatigheid van het team. Of waarom het ene team het beter doet dan het andere. Zo kunt u teams samenstellen die optimaal functioneren.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Online assessment met de 4YourTalent monitor

Op basis van twaalf drijfveren brengt de online test Reflector Drives de persoonlijke drijfverenhiërarchie van een medewerker in kaart. Deelnemers kunnen de Reflector Drives online invullen via de 4YourTalent monitor op elk gewenst moment en op elke locatie naar keuze. Dit kan ook thuis. Na de testafname is het rapport binnen enkele minuten beschikbaar. U krijgt inzicht in de drijfveren van een medewerker en de mate waarin zijn waarden opvallen in vergelijking met een normgroep. De score van de deelnemer wordt direct vertaald naar gedrag en motivatie. De link naar de concrete werksituatie is gemakkelijk te leggen.

Directe rapportage in de 4YourTalent monitor

Na de testafname ontvangt u direct een compacte interactieve rapportage met sprekende grafieken die u gemakkelijk kunt interpreteren. Alle gegevens worden overzichtelijk gepresenteerd binnen de 4YourTalent monitor.

 

Terugkoppelgesprek borgt kwaliteit

Er is altijd een terugkoppelgesprek over de interpretatie en terugkoppeling van de resultaten van Reflector Drives met een gecertificeerd medewerker van 4YourTalent. Dit is een vereiste om de kwaliteit te kunnen waarborgen. De kosten (€ 50,-) voor een terugkoppelgesprek worden apart doorberekend. Het is ook mogelijk om eigen medewerker(s) te laten certificeren voor terugkoppelgesprekken door PiCompany.

Assessment informatie aanvragen