4Yourtalent Consulting - Sales consulting

Nagenoeg elke onderneming is in beweging. Soms door de omgeving gedreven, vaak omdat de ondernemer wil groeien met het bedrijf.  En elke groei gaat gepaard met de nodige uitdagingen en vooral vragen: Hoe vind je een nieuwe afzetmarkt? Moet er personeel bij? Met welke stappen laat ik het bedrijf op een gezonde manier groeien? Wat voor een impact heeft de groei straks voor de bestaande mensen en afdelingen binnen de organisatie? Hoe manage ik dat proces überhaupt?

In het geval van 4YourTalent consulting werken we samen met jou aan strategische en/of commerciële plannen, stellen we de juiste KPI’s op, sparren we over de uitvoering en ondersteunen we in het verander-proces. Want vooral bij dat laatste zit een grote, vaak verscholen uitdaging. Verandering is goed en soms ook nodig, maar het gaat vrijwel altijd gepaard met de nodige weerstand. Weerstand bij de medewerkers omdat verandering ook een bepaalde onzekerheid met zich meebrengt. Of weerstand in het proces omdat het soms niet helemaal loopt zoals je het gewild of voorzien had.

Om mee te kunnen in het groeiproces is vaak ontwikkeling van de medewerkers nodig. Bovendien is de kans groot dat de nieuwe collega’s ook ontwikkeld moeten worden. Wellicht is dit het moment om een eigen academy op te zetten. Een academy waarbinnen processen worden vastgelegd en worden gegoten in een ontwikkelprogramma die door iedereen wordt doorlopen. Daarmee ontstaat een uniforme werkwijze binnen het DNA van de (nieuwe) organisatie.

4YourTalent heeft veel ervaring in het opzetten van academy’s en begeleiden van organisaties in hun groeiproces… mogen wij jou helpen met onze consulting services?

Informatie aanvragen

4YourTalent consulting