Als er iets positiefs is overgebleven vanuit de COVID-19 periode dan is het wel het draagvlak dat is ontstaan voor remote werken. We zijn er allemaal aan gewend geraakt dat medewerkers nog steeds deels vanuit huis werken waardoor het reizen aanmerkelijk minder is geworden.
Ook zien we dat verkoopmedewerkers steeds vaker ervoor kiezen om een klant gesprek online te voeren in plaats van face-to-face. En ook dat is in veel gevallen een prima keuze. 

Toch zouden we ons als commercieel manager/directeur kunnen afvragen of elk klantgesprek wel geschikt is om online te voeren. Wat verwachten we als resultaat van een online gesprek? Welke structuur geven we het of gaan we gewoon in gesprek en zien we wel wat er gebeurt? 

Teams training

Hoe kunnen we jou hierbij helpen?

Een klantgesprek kan bij ieder bedrijf in iedere branche verschillend zijn. Daarom bekijken we in de voorbereiding samen met jou welke soort gesprekken er nu gevoerd worden en welke zich lenen voor online meetings. Van deze gesprekken gaan we de doelen vaststellen en een gespreksstructuur definiëren. Op basis van deze voorbereiding wordt de Teams training voor jouw team op maat gemaakt, hier nemen we ruim de tijd voor. 

De training zelf bestaat uit een klassikaal gedeelte van een halve dag, gevolgd door 2 online sessies van 2 uur. Tijdens de klassikale sessie zal er vooral met de groep gekeken worden naar de mogelijke klantgesprekken en zullen de structuur en doelen logisch worden gemaakt. De online sessies worden deels besteed aan de techniek achter MS-Teams zodat de gebruikers leren het programma op de juiste manier te gebruiken. Ook wordt er gesproken over de valkuilen tijdens een online gesprek en hoe deze te voorkomen. Tijdens iedere online sessie zullen we ook hand-on gaan experimenteren met het gebruik van MS-Teams en de verschillende gespreksstructuren. 

Heb je interesse in een Teams meeting met één van onze medewerkers?

reflector drives en commerciële ontwikkeling

Opvolging en vastlegging zijn cruciaal bij ontwikkeling

De deelnemers krijgen tijdens de training vooral inzicht in hoe hij/zij het meest effectief MS Teams kunnen inzetten tijdens hun online klantgesprekken. Maar dat betekent nog niet dat zij er qua uitvoering al zijn, de materie behoeft nog een belangrijk vervolg.
Tijdens de opvolgingsfase wordt de materie geoefend en in de praktijk gebracht. Langzaam maar zeker wordt dan het verkregen inzicht omgezet in “kunnen”. Daarbij speel jij als manager/coach een belangrijke rol. Als manager inspireer je het team om er werkelijk mee aan de slag te gaan, als coach geef je feedback op hun steeds beter wordende uitvoering.  

Tijdens de opvolging is het van belang dat er overzicht is in wat er tijdens de uitvoering goed gaat en waar nog ruimte zit voor verbetering. 4YourTalent beschikt over een unieke L&D tool die daarbij helpt om de gemaakte ontwikkelstappen vast te leggen. Hierdoor wordt de investering in ontwikkeling ook werkelijk geborgd. (Voor verdere uitleg verwijzen wij graag naar de pagina L&D Tool) 

Met beide kunnen wij jou additioneel helpen. Voor het inspireren van het team en de coaching erna zou de training “Coachingvaardigheden” een geschikte kunnen zijn. Natuurlijk leren we jou dan meteen onze L&D tool optimaal in te zetten zodat er echte ontwikkelstappen worden gemaakt met het hele team.
Eventueel kunnen 4YourTalent trainers/coaches ook een (bij)rol spelen in de opvolging, als dat wenselijk is. In dat geval worden opgenomen Teams meetings voorzien van feedback tijdens korte online coachingsessies. 

De investering in effectieve Teams gesprekken 

Wij verzorgen deze training vanaf € 2.750 voor een team/groep van maximaal 10 personen. Voor eventuele opvolging door 4YourTalent en het gebruik van de L&D tool geldt een meerprijs. 

Kan jouw team een efficiency-slag maken door online- en offline gesprekken optimaal te voeren en te combineren? Dan bespreken wij graag de mogelijkheden met jou. Dat doen wij nog steeds face-to-face, maar een Teams meeting wijzen wij natuurlijk ook niet af!