Interim management

Het team van 4YourTalent bestaat uit managers met veel management-ervaring binnen commerciële (internationale) bedrijven. We zijn flexibel inzetbaar voor iedere interim management opdracht en kunnen snel schakelen.

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin een interim manager handig van pas kan komen, of zelfs absoluut noodzakelijk is. Zo kan het bijvoorbeeld het geval zijn dat er door de afwezigheid van een manager, bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschap, tijdelijk een functie moet worden vervuld of dat het binnen een bedrijf nog niet rendabel is om een extra full-time manager aan te stellen. 4YourTalent interim managers kunnen namelijk al vanaf relatief lage deeltijd inspringen om het commerciële management team van uw bedrijf bij te staan.

Een andere belangrijke rol voor de interim managers is weggelegd voor de opleiding en advisering van nieuwe managers. Het is niet eenvoudig om als nieuwe manager een bestaand team binnen te komen en hier een eigen stempel op te drukken. Ook in situaties als deze is interim management door 4 Your Talent een geschikte keuze! Onze interim managers zijn flexibel inzetbaar en in het geval van interim management met deeltijd kan er eenvoudig worden opgeschaald of afgeschaald.

De rol van de manager in het succes van zijn team is significant en het hebben van de juiste aansturings-mechanismen binnen elk team is dan ook essentieel. Indien er geen sprake is van een tekort aan management, maar er hulp van 4YourTalent wordt ingeroepen voor het begeleiden of adviseren van een (nieuwe) manager, helpen wij in het trainen van de vaardigheden die een manager tot een effectieve leider maken.

Op basis van de management stijl van het bedrijf en de exacte hulpvraag zullen wij de juiste manager naar voren schuiven alsmede onze management stijl aanpassen. Ieder bedrijf is immers anders. Tijdens de interim management opdracht zal de 4YourTalent manager werken aan het creëren van een geschikte, open sfeer. Hoewel iedere manager (onbewust) zijn / haar stempel op het team zal drukken, zal er gepoogd worden om een omgeving te creëren waar een eventuele toekomstige manager eenvoudig kan instappen.

Het interim management team van 4YourTalent team beschikt, als vanzelfsprekend, over alle vaardigheden die wij ook gebruiken in onze management trainingen en dat maakt ze bij uitstek geschikt voor de job. Belangrijke vaardigheden waarover een manager dient te e beschikken om zijn / haar team optimaal te kunnen ondersteunen zijn bijvoorbeeld het geven van feedback, het voeren van voortgang gesprekken en coachend leidinggeven. Door het bezit over deze vaardigheden zal het aanstellen van een 4YourTalent interim manager niet alleen helpen in het vervullen van de management-functie, maar automatisch ook in het verder ontwikkelen van het team.

Ook de combinatie van interim management en een trainings- of ontwikkelingstraject door 4YourTalent is een verstandige keuze. Het combineren van een 4 Your Talent ontwikkelingstraject met de plaatsing van een interim manager uit het 4YourTalent team zal de juiste opvolging en vastlegging in het ontwikkeltraject garanderen. De rol van de manager tijdens een commercieel groei traject is namelijk van groot belang voor het succes van de stappen die op de trainingen volgen, namelijk die van vastlegging en opvolging. De familiariteit van de (interim) manager met de 4 Your Talent methodiek en de gebruikte 4YourTalent Monitor zal in situaties als deze dus van onschatbare waarde zijn.

Interim opdrachten

Interim opdrachten zijn er in veel verschillende soorten en maten. Interim, oorspronkelijk Ad Interim, komt uit het latijn en betekent vrij vertaald iets als ‘in de tussentijd’. De rol van een 4YourTalent interim manager bestaat echter uit meer dan het bewaken van het management fort, en elke dag dat een interim manager uit ons team een functie binnen uw bedrijf draagt zal worden gebruikt om de commerciële groei van het team te optimaliseren. Er zal dus absoluut niet worden stil gestaan, zoals de term ‘in de tussentijd’ wellicht doet vermoeden. We zien een interim management traject dan ook niet als een overbruggingsperiode maar des te meer als een (commercieel) ontwikkeltraject op zich. We zullen al onze interim opdrachten dan ook op deze manier behandelen.

Iedere interim opdracht start met het inventariseren van de doelstellingen en management wensen opdat wij de juiste interim manager kunnen aandragen en de meest geschikte management-stijl kunnen doorvoeren. Bij het kiezen van een interim manager van 4YourTalent zal het hele team de kans krijgen om de 4YourTalent methodiek te ervaren en, indien gewenst, ook gebruik te maken van alle functionaliteiten van de 4YourTalent Monitor. Bij 4YourTalent zijn we immers van mening dat ontwikkeling nooit hoef te stoppen en ontwikkelkansen altijd blijven bestaan.

Commerciele ontwikkeling - coach

Interim managers

Het gebruik van interim managers, of een interim directie, kent hoofdzakelijk drie varianten. De drie meest voorkomende interim situaties zijn bij speciale projecten, overbruggingsperioden en piek- of dalperiodes. Bij speciale projecten kan er gebruik gemaakt worden van een interim manager of team van interim managers om het desbetreffende project te begeleiden zonder dat dit verder invloed heeft op de rest van het bedrijf.

Ook in piek- of dalperiodes is het inzetten van interim managers gebruikelijk en voordelig omdat een externe interim directie veelal eenvoudig kan opschalen of afschalen. Door de mogelijkheid om interim managers al vanaf relatief lage deeltijd in te schakelen maar ook die om eenvoudig tussentijds op of af te schalen is het verstandig om interim managers over vast aangestelde managers te kiezen in een periode van groei, dal, of fluctuaties.

4YourTalent volledige cirkel

De meest voorkomende, en tevens meest bekende, oorzaak voor het inzetten van één, of meerdere, interim manager(s) is gedurende een overbruggingsperiode. Indien een vaste manager tijdelijk afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschap, of wanneer er een periode tussen het stoppen van de oude manager en het beginnen van de nieuwe manager moet worden overbrugd, is een interim management ideaal. Ditzelfde geldt voor een periode waarin er nog gezocht wordt naar een vervanging voor een bestaande management positie of een geschikte kandidaat voor een nieuwe positie in het management team of directie. De managers van 4YourTalent zijn flexibel en snel inzetbaar voor al van dit soort situaties.

Interim management bureau

De belangrijkste redenen om een interim management bureau in te schakelen zijn het ontbreken van een geschikte kandidaat binnen het bedrijf, of het feit dat er wordt gezocht naar een manager met deeltijd. Een interim manager wordt oorspronkelijk ingezet om een tijdelijk tekort aan een manager op te vullen. Echter zijn er ook ander redenen om voor een interim management bureau te kiezen. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van onze interim managers om je nieuwe manager te begeleiden of adviseren in hun nieuwe rol. Ons team van interim managers beschikt over de ervaring en vaardigheden die nodig zijn om het team te begeleiden en verder te ontwikkelen met behulp van de vaste 4YourTalent methodieken. Optioneel kan hierbij ook gebruik gemaakt worden van de 4YourTalent Monitor met de vier modules die hierbij horen.

Ons team bestaat uit interim managers met managers met verschillende achtergronden en ervaringen en op basis van de hulpvraag zullen wij de interim manager naar voren schuiven die hier het best bij aansluit. Ook zullen we de management methodiek aanpassen aan het team. Een van de taken van de manager is immers om de teamleden te ondersteunen en de juiste management vaardigheden zijn hiervoor vereist.

Ook een van de trainingen die 4YourTalent aanbiedt is van toepassing op de manager. We dragen de sterke overtuiging dat een (commercieel) team slechts zo sterk is als zijn zwakste schakel en ook de manager behoort tot dit team. Sterker nog, de verantwoordelijkheden die tot de rol van manager behoren zijn essentieel voor het succes of het falen van een commerciële afdeling. Het is om die reden dat management trainingen onderdeel zijn van vrijwel ieder ontwikkeltraject. Aangezien de manager een belangrijk onderdeel vormt van de opvolging en vastlegging die onderdeel van ieder commercieel groeitraject zijn, zijn onder meer coaching- en feedbackvaardigheden van enorm belang.

Interim directie

Er zijn verscheidene scenario’s denkbaar waarbij de inzet van een interim directie nuttig, of zelfs noodzakelijk, is. Of het nu gaat om het tijdelijk overbruggen of opvullen gaan een management-functie of van de gehele directie, kan je bij 4 Your Talent terecht. Ons team bestaat uit ervaren managers uit verschillende sectoren en met ervaring in verschillende soorten bedrijven. Een van de significante voordelen van een interim manager of volledige interim directie is dat we enorm snel kunnen handelen alsmede op- of afbouwen indien nodig. Ongeacht de redenen van de (tijdelijke) afwezigheid van de directieleden kunnen onze managers instappen en bijspringen waar nodig.

Echter is de inzet van interim managers of een interim directie ook zeker niet ondenkbaar indien er wel vaste managers of directieleden zijn aangesteld. Zo kunnen de managers van 4YourTalent ook een aanvullende rol spelen of helpen bij de training / opleiding van de nieuwe leden. Omdat het instappen in een leidinggevende functie bij een bestaand team absoluut niet eenvoudig is, kan ons team helpen om de verhoudingen binnen het team te verbeteren en de nieuwe manager in te werken. Een 4YourTalent manager zal deze kans tevens altijd benutten om met behulp van de 4YourTalent methodiek aan de verdere ontwikkeling van uw medewerkers te werken.

Informatie aanvragen

Interim management

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.