Volledig overzicht

Op de homepagina van de monitor krijgt de gebruiker een volledig overzicht van zijn of haar vaardigheden, competenties, kennis, motivatie en – indien van toepassing – het resultaat. Een score (op een zelf in te stellen schaal) toont aan of de gebruiker op, boven of onder de norm zit. Daarmee wordt aangegeven wat er goed gaat en waar nog ruimte voor ontwikkeling ligt.

Dit totaal overzicht kunt u vergelijken met een 10 miljoen pixel foto van zijn/haar huidige status. Het mooie van zoveel pixels is dat wanneer u inzoomt op meer details, de foto haarscherp blijft. Hetzelfde geldt voor de hiervoor genoemde monitor-elementen. Als u bijvoorbeeld verder inzoomt op de te ontwikkelen vaardigheden dan wordt tot op het kleinste detailniveau duidelijk wat er ontwikkeld dient te worden. Hetzelfde geldt voor alle andere monitor elementen. U bepaalt zelf van welke elementen u de ontwikkeling wilt monitoren, de opbouw van deze homepagina is flexibel in te richten.

Volledig overzicht