Cognitieve capaciteitentest

De cognitieve capaciteiten van mensen zijn de belangrijkste kenmerken van het personeel wanneer een bedrijf succes wil bereiken, maar wat wordt er in de bedrijfssfeer precies bedoelt met het hebben van cognitieve capaciteiten? Bij 4YourTalent denken we dat deze capaciteiten gekoppeld kunnen worden aan het hebben van overzicht en lerend vermogen in de praktijk. Hierbij wordt er dan ook geen prioriteit gegeven aan het hebben van kennis of het beschikken over bepaalde skills, maar de vaardigheden hebben om jezelf te ontwikkelen met het gebruik van persoonlijke intelligentie. Deze ontwikkeling is gerelateerd aan het vermogen om te kunnen leren en deze kennis vervolgens niet alleen te kunnen onthouden, maar ook te onderscheiden en dit uit te wisselen met anderen.

Met een cognitieve capciteitentest kunnen deze persoonlijke kenmerken worden benut en gebruikt worden als een voordeel voor ieder bedrijf. Deze test zal bij 4YourTalent dan ook bestaan uit verschillende elementen. Ten eerste zal natuurlijk de focus gelegd worden op de verschillende cognitieve capaciteiten waar het personeel van een bedrijf over beschikt. Deze capaciteiten worden door middel van de test geanalyseerd en hieruit zal vervolgens een beeld worden gevormd over de desbetreffende medewerkers. Uiteindelijk zullen alle factoren, zoals ervaringen en vooropleidingen, mee worden genomen waardoor een objectief beeld onvermijdelijk is.

Naast bestaande medewerkers kan deze cognitieve capaciteitentest ook ingezet worden voor de selectie of werving van toekomstig personeel. Hierbij kun je snel en efficiënt uitvinden of deze potentiële medewerker een match is met de sfeer en cultuur binnen uw bedrijf. Deze test zal tevens inzicht geven in het leervermogen van de kandidaat waardoor het duidelijk zal worden tot welke hoogte iemand zich zou kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk zal dit kenmerk relatief zwaar wegen tegenover andere elementen van de cognitieve capaciteitentest van 4 Your Talent aangezien ontwikkelingskansen key zullen zijn in het groeiproces van een bedrijf.

Deze effectieve cognitieve capaciteitentest is ook geschikt voor elk bedrijf. De basis van deze test zal dan ook altijd vrijwel hetzelfde zijn. Desalniettemin staan wij garant voor een online assessment op maat voor ieder bedrijf. Iedere deelnemer zal dan ook een aparte reeks aan vragen krijgen waarbij de moeilijkheidsgraad is aangepast aan de medewerker in kwestie. Ook leveren wij een rapportage waarin deze cognitieve capaciteiten besproken en beoordeeld worden. In het opvolgende terugkoppelingsgesprek zal vervolgens duidelijkheid gecreëerd worden over deze uitslagen met als uiteindelijk doel het waarborgen van kwaliteit en het realiseren van ontwikkeling.

Cognitieve capaciteiten

Cognitieve capaciteiten zijn persoonlijke vaardigheden die steeds belangrijker worden. Dit is zeker niet zonder reden aangezien deze capaciteiten bepalen wat voor meerwaarde jij kan hebben voor een bepaald bedrijf. Deze cognitieve capaciteiten laten zien hoe goed een persoon in staat is informatie te verwerken, te interpreteren en terug te vinden. Wanneer een bedrijf in staat is om mogelijke personeelsleden te onderscheiden op basis van deze cognitieve capaciteiten zal het ervaren hoe hoog de potentiële ontwikkeling is die het bedrijf kan doormaken.

De complexiteit in het vergelijken van verschillende medewerkers of kandidaten is veelal een gevolg van verschillen in cultuur, achtergrond of opleiding. Hoe kan je twee totaal verschillende mensen objectief met elkaar vergelijken? De connector ability assessment van GITP heeft een wetenschappelijke basis die de objectiviteit van de testresultaten garandeert en maakt dat de resultaten van deze cognitieve capaciteiten meting van verschillende deelnemers objectief vergeleken kunnen worden. De test is 100% cultuurarm en taalonafhankelijk.

Cognitieve capaciteiten zijn belangrijke, al dan niet de belangrijkste, indicatoren voor succes. En het meten van deze cognitieve capaciteiten biedt de werkgever inzicht in de potentie van iedere medewerker zodat je niet voor verassingen komt te staan. Tevens is de cognitieve capaciteiten test van GITP bij uitstek geschikt voor de inzet tijdens een selectieprocedure. Ook hier geldt dat sollicitatie kandidaten objectief kunnen worden vergeleken en verrassingen of teleurstellingen kunnen worden voorkomen. Een ander voordeel van de connector ability assessment ten opzichte van andere cognitieve capaciteiten testen is dat deze eenvoudig en flexibel binnen onze eigen 4YourTalent Monitor kan worden afgenomen. Vervolgens worden ook de resultaten overzichtelijk in het dashboard weergegeven voor zowel de kandidaat als zijn/ haar manager. De manager kan gebruik maken van het 4YourTalent dashboard om de testresultaten van de verschillende deelnemers eenvoudig en overzichtelijk te vergelijken.

Opvolging - Illustratie

Cognitieve capaciteiten test

Om ervoor te zorgen dat je inzicht krijgt in de cognitieve capaciteiten van bestaande en potentiële personeelsleden raden wij je aan om gebruik te maken van onze cognitieve capaciteiten test. Deze test zal dan ook door middel van een gepersonaliseerde vragenlijst de kans bieden om zowel bestaande als toekomstige ontwikkelkansen te ontdekken en benutten.

Naast de achtergrond en ervaring van een bepaalde medewerker zal het ook duidelijk worden over hoeveel leervermogen deze desbetreffende medewerker beschikt. Dit is essentieel wanneer een bedrijf, zoals het hoort natuurlijk, aan de lange termijn denkt. Op de lange termijn zal een bedrijf namelijk moeten ontwikkelen door interne karakteristieken meer in het voordeel van het bedrijf te gebruiken. Hiermee bedoelen wij dat de visie en het personeel waarschijnlijk tot op zekere hoogte hetzelfde blijft, maar om hetzelfde of beter te willen presteren in de toekomst moet het bedrijf weldegelijk veranderen.

Training - illustratie

Met de cognitieve capaciteiten test zal je het hoogst haalbare voor de belangrijkste tak van elk bedrijf, namelijk het personeel, kunnen bereiken. Bestaand en potentieel personeel zal dan ook geselecteerd kunnen worden waarbij wordt gelet op de juiste persoonlijke elementen, het karakter en de visie van het bedrijf. Met de professionele hulp van 4YourTalent en haar cognitieve capaciteiten test zullen de kansen dan ook eindeloos zijn voor ieder bedrijf.

Cognitieve capaciteitentest oefenen

Een cognitieve capaciteitentest, of kortweg cognitieve test, is moeilijk voor te bereiden. De cognitieve capaciteitentest oefenen zal hooguit bestaan uit het kennis maken met de opzet van de assessment en de vraagstelling. Door vooraf een cognitieve capaciteitentest te oefenen weet je wat je te wachten staat en zijn de verschillende onderdelen je bekend. Hoewel het maken van een oefentoets waarschijnlijk nauwelijks zal bijdragen aan de resultaten van de officiële capaciteitentest, kan het doorlopen van een oefentoets wel helpen om de zenuwen te verminderen omdat je beter weet wat te verwachten.

De cognitieve capaciteiten test, ook wel cognitieve test, capaciteitentest of cognitietest, wordt breed ingezet en is onder meer ook onderdeel van elke sollicitatieprocedure bij de politie. Juist omdat er veel kan afhangen van de resultaten van je cognitietest is het wel aan te raden om een oefenassessment te doorlopen opdat je beter weet wat je kan verwachten. Op deze manier ga je voorbereid en zelfverzekerd van start aan de cognitietest. Enkele onderdelen van de test, echter, zoals het rekenkundig inzicht zijn tot op zekere hoogte wel voor te bereiden maar ook dit is niet makkelijk. Rekenkundig inzicht is een vaardigheid die absoluut te trainen valt, maar dit is zeker geen kwestie van wat oefenopdrachten maken of enkele bladzijdes met theorie bestuderen.

We kunnen dan ook in mindere mate spreken van een cognitieve capaciteitentest oefenen, en meer van voorbereiden. Voorbereiden bestaat in deze uit het doornemen van de verschillende onderdelen van je cognitietest en wellicht het doornemen en uitproberen van enkele vragen om de beste methode voor het oplossen van de vraagstukken te vinden. Deze voorbereiding heeft als grootste doel om te wennen aan de vraagstelling, zeker te worden over je deelname en de spanning te verminderen. Dit kan vervolgens wel bijdragen aan betere resultaten op de cognitietest.

Connector ability test

Het evaluatieproces van het personeel van een bedrijf is vaak een complexe maar uiterst belangrijke opdracht aangezien hieruit zal moeten blijken wie er voldoet aan de eisen van een desbetreffend bedrijf. Met de Connector ability test van 4 Your Talent zal dit proces voor ieder bedrijf zowel efficiënter als makkelijker worden gemaakt.

Deze test zal dan ook bestaan uit een online assessment waarbij ieder bestaand en potentieel personeelslid een aparte vragenlijst krijgt met een bijpassende moeilijkheidsgraad. Hierdoor zal deze test zowel persoonlijk als kwalitatief inzicht geven voor iedere deelnemer, met name op de attributen omtrent de ervaring en achtergrond van de deelnemer.

Het uiteindelijk doel van deze Connector ability test, naast het verkrijgen van inzicht in een bepaald bedrijf, is het vergaren van inzicht in de mogelijke kansen die het zal bieden. Deze zullen voor ieder bedrijf verschillen waardoor het uiterst belangrijk is dat deze test niet alleen per persoon, maar ook per bedrijf, is gepersonaliseerd. Vervolgens kunnen wij als 4YT er dan voor zorgen dat deze kansen optimaal benut worden door middel van een rapportage en een daar bijbehorend terugkoppelingsgesprek. Hierbij zal er uiteindelijk een helder en kwalitatief beeld ontstaan waar zowel onze professionele opinie als de visie van het bedrijf achter staat.

Connector ability

Bij 4YourTalent denken wij dat de cognitieve capaciteiten van zowel het personeel als potentiële medewerkers erg belangrijk is. Door middel van de Connector ability assessment bieden wij dan ook elk bedrijf de mogelijkheid om deze capaciteiten te gebruiken en om te zetten in ontwikkelingskansen.  Deze assessment is ingericht om de motor van ieder mogelijk bedrijf te analyseren en ontwikkelen, namelijk de medewerkers.

Naast dat het personeel een van de belangrijkste factoren is van een bedrijf is het ook gelijk de factor waarbij omtrent de kansen het meest te halen valt. Deze kansen zullen bij 4YT dan ook vooral uitgebuit worden door middel van de Connector ability assessment. Deze assessment zal uiteindelijk door middel van een gepersonaliseerde test inzicht creëren betreffende zowel interne als externe kansen en bedreigingen. Dit inzicht zal dan ook duidelijk maken welke (potentiële) medewerkers gezien hun opleiding, achtergrond en ervaring geschikt zullen zijn voor het bedrijf volgens de bijbehorende bedrijfsvisie.

Uiteindelijk zal deze Connector ability assessment op maat worden gemaakt met een directe rapportage en een kwalitatief terugkoppelingsgesprek. Door middel van deze assessment zullen er dus niet alleen ontwikkelingskansen en inzicht worden gecreëerd, maar ook de kans om vanuit het bedrijf kritisch terug te kijken op het hele proces.

4YourTalent Monitor - 4YourTalent klantcases

Connector ability test oefenen

Ook voor de connector ability test geldt dat oefenen niet makkelijk is. Een cognitieve capaciteiten test is vergelijkbaar met een IQ test behalve dat er bij een cognitietest vaak slechts de focus wordt gelegd op één of enkele onderdelen. Indien je op de hoogte bent van de onderdelen van je cognitietest kan je gebruik maken van oefentoetsen met dezelfde focus om bekend te worden met de onderdelen en vraagstelling. De connector ability assessment van GITP kent tevens enkele oefentoetsen en oefenvragen die kunnen helpen om inzicht te vergaren in hoe de connector ability assessment specifiek in elkaar steekt.

Ook de handleiding van Picompany voor de connector ability assessment is handig om door te lezen omdat deze je voorbereidt op wat je kan verwachten. Hierin wordt onder meer uitgelegd wat je moet doen als je het antwoord niet weet, hoe je naar afloop je resultaten kan inzien en hoe je deze resultaten moet interpreteren. Ook hier geldt dus dat er in mindere mate sprake is van de connector ability test oefenen, en er meer sprake is van voorbereiding. Wel kun je er ook voor kiezen om een Picompany connector ability oefenpakket aan te schaffen om de vraagstelling en aanpak van de connector ability test te oefenen en te wennen aan de tijdsdruk van de assessment.

Picompany connector ability

De Picompany Connector Ability assessment van 4 Your Talent is de manier om de cognitieve capaciteiten te testen van het personeel van ieder bedrijf. Met deze assessment zal je de mogelijkheid krijgen om zowel de beoordelingsgesprekken als de socilicatiegesprekken efficiënter en vloeiender te laten verlopen. Je kan namelijk erg makkelijk kandidaten of personeelsleden vergelijken op basis van verschillende factoren, zoals nationaliteit en diploma’s. Dit zal dan ook een objectief en inzichtelijk beeld geven waardoor de werking van het assessment zo effectief mogelijk blijft.

Verder kunnen wij uit ervaring spreken wanneer wij denken dat deze Picompany Connector Ability assessment de moeite waard kan zijn voor elk bedrijf in het benutten van directiekansen. Ervaring is daarentegen zeker niet het enige wat laat blijken dat deze assessment efficiënt en kansrijk kan zijn, omdat de Picompany Connector Ability assessment wetenschappelijk onderbouwt is. Picompany beschikt ook over de capaciteiten om deze assessment verder door te ontwikkelen waardoor deze beschikt over de meest recent mogelijke inzichten. Deze Connector Ability test voldoet dan ook aan de normen van het NIP/COTAN en EFPA.

Informatie aanvragen
Commerciële training

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.