De juiste medewerker op de juiste plek. Dat is de ideaalsituatie, want het leidt tot medewerkers die zich als een vis in het water voelen en het geeft het beste bedrijfsresultaat voor jou. Dit bereik je door het ontwikkelen van de al aanwezige medewerkers of door selectie van nieuwe medewerkers. Essentieel is een gedegen in de competenties, de drijfveren en het lerend vermogen van de (potentiële) medewerker.

Coaching formulieren

Informatie aanvragen

Competenties

Connector Big Five

Met de ontwikkelmodule ‘competenties’ brengen we de competenties in kaart die belangrijk zijn voor een bepaald functieprofiel. Hiervoor zet 4YourTalent de Connector Big Five assessment in. Dit geeft gevalideerde resultaten.

Daarnaast kunnen we de competenties koppelen aan meetpunten in een praktijksituatie met de ontwikkelmodule ‘vaardigheden’ uit de 4Your Talent monitor. Dit geeft een score op de competenties vanuit de praktijk. Deze combinatie van een gevalideerd assessment en metingen vanuit de praktijk geven een perfect beeld van een medewerker binnen een specifiek functieprofiel.

Drijfveren

Reflector Drives

Binnen de ontwikkelmodule ‘motivatie’ bekijken we de persoonskenmerken die kunnen bijdragen aan het succes van een medewerker in een bepaald functieprofiel. Dit zijn de meer mensgerichte indicatoren.

Eén van de kenmerken die de 4YourTalent monitor door een online assessment in kaart brengt zijn drijfveren. Dit gebeurt met de online vragenlijst Reflector Drives. De resultaten zijn direct na afname van de test beschikbaar in een afgeschermde omgeving binnen de 4YourTalent monitor.

De online vragenlijst Reflector Drives geeft je snel inzicht in de persoonlijke drijfveren van individuele werknemers en van teams. Zo weet je welke doelen jouw medewerkers nastreven en wat hen motiveert.  Dit helpt je bij een betere selectie en bij bieden van loopbaanontwikkeling.

Cognitie

Connector Ability

Binnen de ontwikkelmodule ‘motivatie’ van de 4YourTalent monitor wordt cognitie in kaart gebracht. Cognitieve capaciteiten zijn nu eenmaal de belangrijkste voorspellers van succes. En uiteindelijk wil je beschikken over capabele mensen binnen jouw organisatie. Maar hoe vergelijk je medewerkers (of kandidaten) met verschillende culturele achtergronden, nationaliteiten en diploma’s? Met de cultuurarme Connector Ability test je daadwerkelijk de cognitieve capaciteiten van (potentiële) medewerkers. Met deze adaptieve capaciteitentest heb je snel een betrouwbare uitslag binnen de 4YourTalent monitor beschikbaar.

Online assessments samen met PiCompany

4Your Talent biedt assessments aan vanuit het online platform van PiCompany. Omdat kwaliteit bij ons voorop staat, hebben we gekozen voor samenwerking met deze zeer gerenommeerde partij. U kunt zo snel, gemakkelijk en zeer betrouwbaar assessments  uitvoeren en verwerken binnen de 4YourTalent monitor.

Assessments worden afgenomen in samenwerking met: